MENU

Nota legal

Qui som

Sóc Mercè Tous, il·lustradora professional de Barcelona. La meva adreça web és: https://www.mercetous.com.

Propietat intel·lectual i ús de contingut

Queden reservats a favor de Mercè Tous tots els drets sobre els continguts (text, fotografies, imatges i altres) de la present pàgina web.
Els continguts de la present pàgina web i en especial totes les il·lustracions presents en aquesta estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual o copyright. En conseqüència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.

Protecció de dades

Mercè Tous es reserva la facultat de guardar les dades de contacte que l’usuari de la pàgina web li faciliti voluntàriament, a través del correu electrònic posat a la seva disposició a la present pàgina web amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i possibles clients i poder enviar la informació que consideri del seu interès per correu electrònic.

En relació amb aquestes dades, l’usuari del web podrà exercitar els drets d’accés, de rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret d’invalidar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades.
Per a l’exercici d’aquests drets l’usuari haurà de dirigir la sol·licitud per escrit a Mercè Tous a l’adreça següent: hola@mercetous.com
Mercè Tous es compromet a tractar la informació que rebi dels usuaris amb total confidencialitat.

Limitacions o exclusions de responsabilitat

L’usuari que utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc.
Mercè Tous no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquesta pàgina web i tampoc serà responsable de qualsevol tipus de perjudici derivat de la seva utilització.
Mercè Tous no respon pels danys i perjudicis que algun virus o altres elements lesius poguessin causar en el sistema informàtic, els documents o els fitxers dels usuaris d’aquesta pàgina web.

Avís de Cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per garantir el correcte funcionament del nostre web i millorar-ne la seguretat. Si continues navegant per la nostra pàgina, entenem que acceptes el seu ús.

Intellectual property and use of content

Mercè Tous reserves all the intellectual property rights on this website, including all content (text, graphics, photographs, images, etc..). All content included in the website, especially all images, are protected by law and international treaties on intellectual property rights and copyright. It is therefore strictly forbidden the use of the rights included in the website, either partially or completely, without the express authorization in writing of its owners.

Data Protection

Mercè Tous reserves the right to use data given by users voluntarily through email addresses  in this website. The User accepts that any data obtained while using the website, or which has been provided through filling out any forms that are contained therein, as well as any data resulting from any possible commercial relations that may take place, may be included in an automated personal database of the type described above.

With regard to the data obtained, the user may exercise the rights on Data Protection, and in particular the right to access, rectify, cancel and object to such data, as well as the right to withdraw the consent for the transfer of this data, or for any of the uses described above.

Any User may exercise the rights referred to in the previous paragraph by writing to Mercè Tous at the following address: hola@mercetous.com

Mercè Tous is commited to handling information it receives with upmost confidentiality.

Limitations or exclusions of responsibility

Users using this website do so on their own account and risk. Mercè Tous accepts no liability for any errors or omissions that might be contained in this website, nor will it be responsible for any damage derived from its use. Mercè Tous does not reply for the damage that any virus or damaging elements might cause to the computer system, the documents or the files of the users of this website.

Use of cookies

We use our own and third party cookies in order to improve your experience and our services.. If you continue browsing, we will assume that you accept their use.