MENU

Sundance

Illustrations for schoolbook for Sundance publishing.  
Read More ›

Lectoplanet 3

Il·lustracions pel llibre de text Lectoplanet nivel 3 Santillana, 2016
Read More ›

Lectoplanet 2

Il·lustracions pel llibre de text Lectoplanet nivell 2. Santillana, 2016
Read More ›

Cuentos de otras culturas

Il·lustracions pel llibre Lectoplanet Nivel 2, publicat per Santillana, 2016.
Read More ›